Cultores Deorum. Stowarzyszenia religijne w Italii w okresie wczesnego cesarstwa I-III w. n.e.

E-książki

Informacje

Theodor Mommsen w 1848 r. opublikował słynny traktat De collegiis et sodaliciis Romanorum. Naszkicowana przez niego sugestywna wizja rzymskich kolegiów, które - tak jak to miały czynić ich średniowieczne odpowiedniki - używały kultu jako parawanu pozwalającego im istnieć i realizować...

Start