Diagnostyka i leczenie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych w ujęciu holistycznym

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W książce wskazano na interdyscyplinarną wagę problemu zaburzeń czynnościowych narządu żucia, które powinny być rozpatrywane w dużo szerszym kontekście niż dotychczas. Książka ta dowodzi, że zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia nie są problemem wyodrębnionej...

Start