Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz

Prawo

Informacje

W dniu 26.2.2014 r. uchwalone zostały trzy kluczowe dyrektywy unijne: dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, dyrektywa...

Start