ECDL Moduł 7 Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Podręczniki akademickie

Informacje

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence #8211; ECDL) potwierdza zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń. W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo...

Start