Edukacja Jutra. W poszukiwaniu formuły współczesnej edukacji

E-książki

Informacje

Transformacje systemowe oraz przemiany społeczno-ekonomiczne w każdym okresie funkcjonowania społeczeństwa, a tym bardziej w dobie społeczeństwa wiedzy, wiążą gadżety na wieczór panieński się z reformami edukacyjnymi. Każda reforma w edukacji wyłania nadzieje jej twórców i realizatorów na lepsze jutro oraz...

Start