Etyczny utylitarysta Edmund Rygier w Teatrze Polskim w Poznianiu (1896-1908)

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Tematem książki Alicji Przybyszewskiej jest historia sceny poznańskiej obejmująca dwunastolecie kierownictwa Edmunda Rygiera, przybyłego z Krakowa artysty dramatycznego. Teatr w Poznaniu zaczął wówczas funkcjonować jako przedsiębiorstwo i instytucja artystyczna, wyraźnie ujawniła się...

Start