Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego

E-książki

Informacje

hotel z kręgielnią warszawa

W monografii przedstawiono istotę, genezę, przesłanki oraz zasady podejmowania i realizacji publicznoprawnych form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego hotel z kręgielnią warszawa w Polsce i wybranych państwach Europy. Wychodząc z założenia, że obecny podział zadań publicznych między jednostki...

Cena: 73,87 76,76 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie