Historia Pamięć Tożsamość w edukacji humanistycznej Tom 4

Nauki humanistyczne

Informacje

Prezentowana monografia koncentruje się wokół zagadnień związanych z archiwum - rozumianym jako miejsce gromadzenia i przechowywania dokumentów życia społecznego: codziennego i oficjalnego - akt urzędowych i prywatnych, zbiorów o szczególnym znaczeniu, różnej proweniencji i rozmaitym...

Start