Historia Polska i świat 1815-2004

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Andrzej Garlicki (1935#8211;2013), wybitny historyk i publicysta; profesor Uniwersytetu Warszawskie-go i długoletni redaktor tygodnika #8222;Polityka#8221;.Zajmował się historią XX wieku, w szczególności dziejami II Rzeczypospolitej. Opublikował kilkaset artykułów i kilkanaście...

Start