Izera i Ypres

Wojny, bitwy, powstania

Informacje

Pierwsza bitwa we Flandrii, stoczona jesienią 1914 r. z udziałem armii czterech państw (Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec) zaliczana jest do najważniejszych, największych i pod wieloma względami najciekawszych (#8222;wielowymiarowych#8221;) operacji pierwszej wojny światowej....

Start