Język polski Nauka o języku w ćwiczeniach maturalnych Zdam maturę

Podręczniki

Informacje

- Czy istnieje tylko jeden język polski?- Co to znaczy, że język jest systemem znaków?- Jak mówi współczesna młodzież?- Dlaczego pisarze wprowadzają w swoich dziełach styl potoczny?- Czy zawsze należy przestrzegać normy językowej?- Czy grzeczność językowa może być grą z...

Start