Klęska. Piąta część cyklu Lodołamacz

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

wyd.REBISDlaczego potężna i świetnie uzbrojona Armia Czerwona została rozgromiona w pierwszych tygodniach wojny, a Związek Radziecki znalazł się na krawędzi http://www.dermoklinika.pl/ wojskowej i politycznej klęski? Jakie plany miał Stalin w przededniu wojny? Jaką rolę w tym wszystkim odgrywał Żukow -...

Start