Kodeks karny Część szczególna Tom 1

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Dwutomowy komentarz do Kodeksu karnego, części szczególnej stanowi kontynuację komentarza do części ogólnej KK, pod redakcja wybitnych karnistów - torba robocza praktyków: adwokata, prof. Roberta Zawłockiego i dr hab. Michała Królikowskiego. Tom I komentarza do części szczególnej Kodeksu karnego...

Start