Kodeks pracy Komentarz

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Komentarz przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w kodeksie pracy. W opracowaniu omówiono przepisy kodeksu pracy dotyczące m.in.:- nawiązania i ustania stosunku pracy,- urlopów pracowniczych,- wynagrodzeń,- zakazu dyskryminacji,-...

Start