Kodeks pracy Komentarz

Prawo

Informacje

stelaże big bag

Komentarz przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w kodeksie pracy. W stelaże big bag opracowaniu omówiono przepisy kodeksu pracy dotyczące m.in.:- nawiązania i ustania stosunku pracy,- urlopów pracowniczych,- wynagrodzeń,- zakazu dyskryminacji,-...

Cena: 227,92
Dostępność: dostępny od ręki