Konkurencja na rynku logistycznych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji

E-książki

Informacje

Założeniem badawczym pracy jest identyfikacja głównych uwarunkowań rozwoju lotnictwa pasażerskiego, wzajemnych relacji oraz narzędzi i instrumentów warunkujących oczekiwaną efektywność podmiotów na rynku pasażerskich usług lotniczych. Złożoność tego procesu wymaga...

Start