Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Przed zarządzaniem pojawiły się nowe wyzwania związane z postępującym zróżnicowaniem kulturowym wewnątrz firm. Jednym z aspektów różnorodności jest internacjonalizacja zarządzania kapitałem ludzkim, wywołana procesem globalizacji gospodarki, integracją europejską i otwieraniem...

Start