Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Europa Środkowo-Wschodnia, a zwłaszcza leżący w jej granicach region Bałkanów oraz terytoria europejskich republik należących do 1991 spodnie robocze snickers roku do Związku Radzieckiego, w świecie wywołuje dość jednoznaczne, złowrogie skojarzenia. Tylko czasami ustępują one miejsca ambiwalentnej...

Start