Megabiblioteki

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Megabiblioteki to termin różniący się od mediateki, a jednak ściśle współgrający z nim, bowiem mediateki zazwyczaj są megabibliotekami. Trudno, http://dktransport.pl/ bez głębszej analizy danej placówki, zastosować wymiennie oba terminy, bowiem nie każda megabiblioteka jest mediateką. Co ciekawe brak w...

Start