Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Celem pracy jest opracowanie zintegrowanego modelu kompetencji pracowniczych wraz z opisaniem dynamiki wzajemnych interakcji, jakie zachodzą barista kursy pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi kompetencji. Publikacja prezentuje nowy wielowymiarowy model kompetencji pracowniczych oparty na triadzie...

Start