Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, t.1

E-książki

Informacje

W potocznym rozumieniu osoby zdolne szybko i efektywnie uczą się i mają znacznie więcej szans na osiąganie sukcesu w życiu. Jest to tylko po części prawda, sukces bowiem - jak wynika z obserwacji i badań osób wybitnie uzdolnionych - nie zawsze związany jest z posiadanymi zdolnościami,...

Cena: 17,76 18,46 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie