Polityka wschodnia Rzeczpospolitej Polskiej przed i po 2015 roku

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka ukazuje historyczne, geopolityczne i psychologiczne podłoże stosunków Polski z sąsiadami wschodnimi po 2015 roku - Rosją, Ukrainą, Białorusią, Mołdawią, Gruzją i Armenią. Odsłaniając najważniejsze problemy tych relacji, starano się zdiagnozować interesy Polski wobec...

Start