Poznawanie i nazywanie. Refleksja cywilizacyjna i epistemologiczna w Polskiej poezji modernistycznej

Podręczniki

Informacje

Autorka konstruuje w książce obraz polskiej poezji modernistycznej od ostatnich dziesięcioleci toner do drukarki samsung XIX wieku po poezję neolingwistyczną przełomu wieków XX i XXI.

Start