Poznawanie i nazywanie. Refleksja cywilizacyjna i epistemologiczna w Polskiej poezji modernistycznej

Podręczniki akademickie

Informacje

toner do drukarki samsung

Autorka konstruuje w książce obraz polskiej poezji modernistycznej od ostatnich dziesięcioleci toner do drukarki samsung XIX wieku po poezję neolingwistyczną przełomu wieków XX i XXI.

Cena: 19,50
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia