Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Niniejsza praca zbiorowa jest skromną próbą pokazania, że problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego jest przedmiotem wszechstronnego zainteresowania w różnych państwach. Wybór poszczególnych państw jest podyktowany zainteresowaniami poszczególnych Autorów. Sądzę, że w najbliższej...

Start