Program Edukacji Teatralnej dla dzieci 3-6 lat

Nauki humanistyczne

Informacje

Niniejszy program autorski jest uzupełnieniem obowiązujących programów, na których pracujemy w naszych placówkach, i stanowi opis sposobu realizacji ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego treści programowych.

Cena: 13,07
Dostępność: dostępny do tygodnia