Przewodnik po muzyce kameralnej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Hasła w przewodniku zawierają krótkie noty o kompozytorach, ich twórczości kameralnej, omówienia wybranych utworów i - autobus do chorwacji jako atrakcyjne uzupełnienie - cytaty z recenzji, listów i sprawozdania osób będących świadkami powstawania dzieł.

Start