Rycerz zakonu szpitalników (2) 1306-1565

Historia

Informacje

Po okresie kampanii na lądzie stoczonych na wczesnym etapie istnienia, od schyłku XIV w. zakon szpitalników walczył głównie na morzu. Nacisk kładziono https://homecarpets.pl/ teraz na działania na małą skalę, nie zaś na inwazje sił krzyżowych, które tak często kończyły się fiaskiem. Po podbiciu Rodos...

Start