Sokrates Ksenofonta

Podręczniki akademickie

Informacje

Oceniając rozprawę, należy podkreślić rzetelne podejście Autorki, bogactwo zebranego materiału, umiejętność ukazania kontekstu historyczno-teoretycznego opisywanych poglądów, ich ciekawą analizę, a wreszcie niestronienie od porównywania ich z poglądami Sokratesa Platońskiego....

Cena: 33,56
Dostępność: dostępny od ręki