Szata roślinna grodzisk wczesnośredniowiecznych Ziemi Chełmińskiej

Biologia i przyroda

Informacje

perfumy naturalne

Książka prezentuje wyniki badań nad współczesną florą i roślinnością 29 wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu ziemi chełmińskiej. Dotyczy perfumy naturalne zagadnień wpływu dawnej i współczesnej antropopresji na szatę roślinną badanych obiektów. Podczas badań szukano odpowiedzi na pytania:...

Cena: 55,80
Dostępność: dostępny od ręki