Szata roślinna grodzisk wczesnośredniowiecznych Ziemi Chełmińskiej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka prezentuje wyniki badań nad współczesną florą i roślinnością 29 wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu ziemi chełmińskiej. Dotyczy perfumy naturalne zagadnień wpływu dawnej i współczesnej antropopresji na szatę roślinną badanych obiektów. Podczas badań szukano odpowiedzi na pytania:...

Start