Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski

E-książki

Informacje

"Wiedza o niżówkach rzecznych jest obszerna, ale - jak wykazuje recenzowana praca - ciągle niepełna. Poszukiwanie przez autora rozprawy prawidłowości w wieloletniej zmienności szeregów czasowych niedoborów odpływu oraz ocena stopnia sezonowości i pory koncentracji suszy hydrologicznej...

Start