Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie

Ekonomia i finanse

Informacje

Niniejsza publikacja zawiera przegląd obecnego stanu wiedzy w tej dyscyplinie oraz nowe perspektywy koncepcyjne, co zostało ujęte w trzy zasadnicze części. W pierwszej - Abecadło przedsiębiorstwa - przedstawiono podstawowe pojęcia, modele i formy funkcjonowania przedsiębiorstwa,...

Cena: 49,28
Dostępność: dostępny od ręki