Zarządzanie przedsiębiorstwami społecznie odpowiedzialnymi a globalne procesy integracyjne

E-książki

Informacje

Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się zagadnieniami zarządzania przedsiębiorstwami w kontekście zrównoważonego rozwoju, jak też wpływu globalnych trendów makroekonomicznych na funkcjonowanie podmiotów rynkowych.

Start