Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii Zeszyt 1 ó - u

Pozostałe

Informacje

Książka zalecana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji do pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się ortografii - dysortografię.Gimnazjalisto! Licealisto!Jeśli chcesz nauczyć się pisać poprawnie pod względem ortograficznym, to rozpocznij pracę od zeszytu 1., ponieważ...

Start