Is' Was? Słownik niemieckiego slangu i mowy potocznej

Do nauki języków

Informacje

Podstawą tego słownika jest współczesny, powszechnie używany slang i potoczny język niemiecki, z którym możemy spotkać się na co dzień w Internecie, filmie, prasie i środkach masowego przekazu.

Start