Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego

Nauki humanistyczne

Informacje

Podręcznik w sposób wyczerpujący i przystępny omawia fonetykę i morfologię języka rosyjskiego w jego rozwoju historycznym, przedstawia główne http://wehikul-podrozy.pl/wycieczki-do-palangi-i-klajpedy/ procesy zachodzące w toku rozwoju języka literackiego z licznymi odwołaniami do języka prasłowiańskiego oraz dzieł literackich dialektów...

Start